ติดต่อเรา

                ที่อยู่       :    หมู่ที่ 10  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมือง   จังหวัดเลย   รหัสไปรษณีย์ 42000

                โทรศัพท์  :        

                อีเมล์      :    bansoob@loei1.go.th

                เว็บไซต์   :    bansoob.loei1.go.thโรงเรียนบ้านสูบ


Comments